Gaal / Kannisto / Lehtinen / Nenonen / Puranen
9. February – 6. April 2003